zaterdag 6 november 2021

Hoeveel visie kan Wijthmen verdragen?

Met stijgende verbazing, ingehouden woede en soms plaatsvervangende schaamte
heb ik de bijdragen in De Elshofbode gelezen over de voortgang van de bouwplannen in Wijthmen. Alinealange verhandelingen vol wollige beleidstaal maken duidelijk dat vooral de gemeente Zwolle niet in staat is gebleken ook maar iets bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort. Laat staan aan de waarborging van de leefbaarheid van een kleine kern als Wijthmen. De (inmiddels al ruim volwassen) jeugd wacht al veel langer dan de 11 jaar (…) die inmiddels is gevuld met loze beloftes, krachtige ontwerpnota’s en inmiddels een actualisatie van een visie op een concept plan rond een mogelijkheid tot wonen in Wijthmen. Als het niet zo treurig zou zijn zou je er hartelijk om kunnen lachen!! 

De plaatselijke toneelvereniging Sagezo zou er een mooie uitvoering van kunnen maken. Ik viel toch echt van mijn stoel van het lachen toen ik las dat we blij konden zijn dat, jawel,  “de geurvisie in procedure is”.

Laat ik, net als oud wethouder Cnossen, ook eens een advies geven. Als iets bij de gemeente Zwolle in procedure is, dan moet je dat echt niet gaan verbinden met licht aan het eind van de tunnel. Mijn ervaring is namelijk dat de ellende dan pas echt begint. En en passant wordt gemeld dat als dat allemaal achter de rug is, de wijziging van het bestemmingsplan kan gaan beginnen, als een soort formaliteit. In de eerste plaats duurt dat in een normale gemeentelijke procedure 26 weken. In Zwolle is dat al gauw minimaal het dubbele, en dan moet er niet iemand een zienswijze of een bezwaar indienen. En laten wij nu wel eerlijk zijn, niet iedereen is zo maar voorstander van ruim 100 woningen in de achtertuin.

Dus ik voel me nog niet serieus genomen ook door al die adviseurs die een graantje meepikken van 11 jaar stukken schrijven en gesubsidieerd overleg. Ik snap echt niet dat een aantal van die mensen zichzelf nog serieus durft te nemen en nu weer meepraat sessies gaat organiseren over hoe Wijthmen er over 10 jaar uit ziet. Wat denkt u zelf ? Kijk om u heen, neem gerust weer de wethouder en statenlid mee. Gezellig. Maar over 10 jaar zie het er nog zo uit. Prutsers.

De gemeente Zwolle, het college van B&W de gemeenteraad hebben een brevet van onvermogen afgegeven. Politiekje  spelen is leuk, maar het zou beter zijn eens verantwoordelijkheid te nemen en iets tot stand te brengen, anders dan een krachtige aanpak van de huisvuiltarieven. Geef boeren een kans op hun erf een tweede bedrijfswoning te bouwen, of een schuur als woning te bestemmen. Of maak woningsplitsing of wonen boven winkels of in winkelruimte makkelijker. Maak werk van herbestemming van 25000m2 leegstaande kantoorruimte en bouw die om tot appartementen. Dat is allemaal goed voor terugdringing van het woningtekort, goed voor de leefbaarheid van het platteland. Het geeft de mogelijkheid tot zorg voor ouderen door kinderen en is ook nog goed voor de economie. De enige economie die rond het dorpsplan Wijthmen is gestimuleerd is de adviesindustrie. Het zal niemand zijn schuld zijn hoor, het gaat allemaal om gescheiden verantwoordelijkheden, het moet allemaal heel zorgvuldig, maar ik word er foxwild van.

Jerommeke

Naam en adres bij de redactie bekend 😊

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten