maandag 14 februari 2022

Je hebt bestuurders en bestuurlijk passagiers, wat heeft Zwolle ?

Kijk eens aan, SOW voelt zich aangesproken in mijn stukje in De Elshofbode over de plannen die maar plannen blijven en die -ook in 2023! -, nog niet leiden tot bouwactiviteit in Wijthmen. Of ik wel vind dat er honderd woningen moeten komen in Wijthmen ? Neen. Die hadden er al moeten zijn! Of we in Wijthmen wel zo veel winkels hebben om boven te wonen…. Tjonge, Jerommeke probeerde in zijn suggestie wat verder te kijken dan Wijthmen groot is, maar je moet wat om de aandacht af te leiden van je eigen onvermogen en anders kan je altijd nog de Corona-kaart trekken.

Ja, ik spreek zonder meel in de mond over mensen die goed geld verdienen aan papier verplaatsen, de bureaucratie in stand houden en vooral met elkaar in gesprek zijn en blijven. Dat laatste is namelijk onderdeel van het verdienmodel.

Schrijver van de reactie Janco Cnossen is een gelouterd bestuurder, oud-wethouder en prominent lid van de ChristenUnie, de grootste partij in de Zwolse gemeenteraad en decennialang onderdeel van politiek-bestuurlijk Zwolle. En dus mede verantwoordelijk voor het totale onvermogen om echt een bijdrage te leveren aan de bouw van woningen, zeker in het buitengebied. Het College van B&W in Zwolle pretendeert in de verschillende samenstellingen te besturen. Maar een bestuurder zit aan het stuur en kiest zelf richting, snelheid en doel. Dat kun je van politiek bestuurlijk Zwolle niet zeggen. Dat zijn hooguit bestuurlijk passagiers.

Ze stappen volgzaam in op een route van processen, procedures en protocollen die geen ambitie uitstralen en vooral verschrikkelijk lang duren. Daarbij helpt het niet dat men ten gemeentehuize altijd begint met ‘nee’, in plaats van ‘laten we eens kijken hoe wel’. Ik weet niet of u wel eens een bouwvergunning heeft aangevraagd ? Ik wel, een paar keer. En ik heb ‘vanaf de zijlijn’, veel mensen bijgestaan daarbij de ondoorgrondelijke wegen van de gemeente Zwolle proberen te volgen. Ik schreef er destijds al veel over (dat leverde mij overigens geen fortuin op, alleen een hoop plezier).

Al die jaren is er niets veranderd. Ondanks tonnen kostende wanstaltige mediacampagnes over ambtenaren als superhelden die de gemeente Zwolle opstuwen in de vaart der volkeren, is die gemeente tot niets in staat gebleken dat ook maar lijkt op initiatiefrijk, vernieuwend, innovatief of uitdagend. De tegenwerking die je als burger krijgt is gekmakend. Het is niet voor niets dat er al eerder projectontwikkelaars gillend wegliepen bij project Wijthmen. Je moet dus blij zijn met een investeerder die de plannetjes na 13 jaar geouwehoer zo veel mogelijk geld laat opleveren ? Wel jammer dat er daardoor helemaal niemand met een directe binding met Wijthmen zich een plek kan veroorloven in die nieuwbouw. Velen hebben in die 13 jaar inmiddels elders een leven opgebouwd.

Doe het dan zelf

Heb ik een beter idee in plaats van te roepen? Nou, ik ga in geen geval in zo’n excuus-werkgroepje zitten en gele papiertjes op flappen plakken. Dan wordt je gebruikt voor toedekking van bestuurlijk onvermogen. Maar nu zonder subsidie of begeleiding van een of ander bureau en zonder hulp van een deskundoloog; Eén ronde op de fiets door Herfte/Wijthmen en ik kan het gemeentebestuur minimaal (!) 10 plaatsen aanwijzen waar de grondeigenaar bereid is om een paar woningen te bouwen voor inwoners van Wijthmen, een schuur om te bouwen naar woning of een groot perceel te splitsen. Stel je dan eens voor dat je het rondje Zwolle fietst….. Dat hoeft allemaal niet tegen de hoofdprijs, want winst is niet de drijfveer. En dat kan allemaal met een beetje goede wil (vooral dat laatste ontbreekt volledig) ook prima ruimtelijk ingepast worden, daar lijdt het buitengebied niet onder.

Dat gaat dus voor Herfte / Wijthmen al om tientallen woningen. Dan maken starters een kans, dan hebben kinderen de mogelijkheden om ouders te ondersteunen, dan wordt de leefbaarheid geborgd, de school blijft bestaan en het verenigingsleven kan bloeien. En dan neemt de druk op de huurmarkt en ouderenhuisvesting niet verder toe. En het kan snel.

Maar al die voornemens stuiten op een krachtig ‘NJET’ uit de ambtenarij en een volledige afwezigheid van de politiek- en bestuurlijke moed en wilskracht om buiten gebaande paden te treden. Om van één woning twee woningen te maken heeft de gemeente Zwolle drie jaar nodig. En het kost 28.000 euro, als kleine tegemoetkoming in de tegenwerking.  

Blijf ik langs de kant staan ? Ik heb inmiddels geleerd dat je moet kiezen welke strijd je aangaat; deze strijd ga ik niet winnen. Daarvoor is het Njet-gedachtengoed allemaal te veel in de structuur en cultuur van Zwolle verankerd. Als zelfs een bestuurlijk zwaargewicht als Janco daar niks aan kan doen, gezien het feit dat we al 13 jaar kletsen... Ik kies er voor om binnen mijn eigen mogelijkheden dingen tot stand te brengen of mensen te helpen, als vriendendienst. Ik bouw liever (ten langen leste met vergunning) mee aan een huis, dan ingaan op de uitnodiging een kopje koffie te drinken. Ik gun De Mol van harte de extra omzet in deze barre tijden, maar het bestuur van SOW komt er al vaak genoeg de subsidie verteren. En om een beroemde Amsterdamse wethouder maar eens vrij te citeren: “In gelul bij kopjes koffie kun je niet wonen”.

Jerommeke

(Pieter Beljon, maar dat wist u al lang)

Volgende keer reactie en dan gesloten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten