woensdag 12 april 2023

Coen Bongers aan het woord

‘Ik vind dat Plaatselijk Belang een stevige gesprekspartner voor de gemeente Zwolle, projectontwikkelaar en Rijkswaterstaat moet zijn’Mijn eerste bezoek als razende reporter voor de Elshofbode was aan Coen Bongers. We hadden een goed gesprek aan de keukentafel van zijn prachtig opgeknapte huis aan de Oude Wijthemerweg.

Vertel eens iets over jezelf!
Sinds 2017 woon in met veel plezier in een oude boerderij. We hebben het zelf opgeknapt en hoeven hier nooit meer weg. Ik ben geboren in Nijmegen en heb in Zwolle Zuid gewoond. Op dit moment zit ik ‘in between jobs’. Ik was hoofd van de  Accountancyopleiding bij Windesheim. Vanaf 1 mei ben ik de nieuwe secretaris van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Een belangrijke taak voor mij is om de zware opleiding tot accountant toekomstbestendig, lees: beter studeerbaar, te maken.

Binnenkort wordt je de nieuwe voorzitter van Plaatselijk Belang. Wat zijn jouw drijfveren om deze belangrijke rol op je te nemen?
Naast mijn werk wil ik graag iets terug doen voor het dorp. Aangezien ik een betere prater dan knutselaar ben, is deze rol op mijn lijf geschreven. Er zijn volop ontwikkelingen rondom het dorp. Ik vind dat Plaatselijk Belang een stevige gesprekspartner voor de gemeente Zwolle, projectontwikkelaar en Rijkswaterstaat moet zijn. Het is belangrijk dat er met een duidelijke stem gesproken wordt. Daar draag ik meer dan graag een steentje aan bij.


Wanneer neem je het stokje over?
Als alles goed gaat tijdens de jaarvergadering op woensdag 24 mei in het Kulturhus. Eko Huisman geeft dan na 10 jaar de voorzittershamer aan mij over. Langs deze weg direct een oproep. Kom allen naar de vergadering! Het is een belangrijk moment voor de ontwikkeling en toekomst van Wijthmen.

Hoe zie jij die toekomst en wat betekent de komt van ‘Het Buyten van Wijthmen’?

Dat er behoefte is aan nieuwe woningen is duidelijk. De bouw van seniorenwoningen bevordert bijvoorbeeld de doorstroom vanuit bestaande woningen. Een ander voorbeeld is dat dat de basisschool en voetbalvereniging meer levensvatbaarheid krijgen als de bevolking van Wijthmen groeit. Ik hoop wel dat de landelijke uitstraling en dorpse karakter blijven zoals het nu is. Dat het geen nieuwe stadswijk van Zwolle wordt. Daar wil ik mij hard voor maken. We moeten als Plaatselijk Belang ons hier actief voor inzetten. Ik merk dat het ontzettend leeft onder de bevolking van Wijthmen.

Heel iets anders, heb je nog een leuke anekdote?
Zeker wel! We hadden het huis gekocht en kwamen in onze nette kleren van de notaris. Toen we uit de auto waren gestapt, kwam de buurvrouw eraan gerend om te vragen of we even wilden helpen. ‘De schapen zijn ontsnapt!’ Welkom in Wijthmen!

Tot slot een hele belangrijke vraag… Na de wielerrit heb je de renners getrakteerd op iets lekkers. Ga je dat dit jaar weer doen?
Dat is wel de planning. Ik hoop dat het weer net zo lekker wordt als vorig jaar!

Voor in de agenda: Jaarvergadering Plaatselijk Belang, woensdag 24 mei, Kulturhus

 

Coen bedankt! Vind je dat iemand een bezoekje van mij verdiend? 

Laat het weten (elshofbode@gmail.com of 06-26969222). Raoul Veldink, de razende reporter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten