vrijdag 7 april 2023

Drukke tijd in de bestuurskamer en proefproject met part-time beheerder

Het mag als algemeen bekend worden verondersteld, maar voor wie het nog weet: het Kulturhus ondergaat een metamorfose. Onze plaatselijke trots krijgt langzaam een bredere maatschappelijke invulling dan de veredelde (weliswaar supergezellige) sportkantine, die hij nu heeft. Dat is mooi, want het Kulturhus als het kloppend hart van het dorp is een loffelijk en breed gedragen streven. Maar we zijn er (nog) niet op berekend. Nu al niet meer en straks met 111 nieuwbouwwoningen naast de deur al helemaal niet meer. Het vraagt om degelijke besluiten op bouwkundig en organisatorisch gebied.

Daarbij komt dat het voormalige Parochiehuis in Wijthmen is gesloten en Café-Restaurant De Mol op vrijdagen en zaterdagen uitpuilt met eters, waardoor de maatschappelijke functie van ‘onze’ geliefde dorpskroeg op favoriete cafétijden) naar het tweede plan wordt verdrongen. Helemaal als De Mol binnenkort (in elk geval voorlopig) sluit op de zaterdag!

Als bestuur hebben we op de talrijke ontwikkelingen voorgesorteerd. Hoe mooi zou het zijn als onze eigen noodzakelijke nieuwbouw in de tijd samengaat met de dorpsuitbreiding? De vraag stellen is ‘m beantwoorden. We hebben de welbekende Rob Moritz en Marc Eijkelkamp (van 19 Het Atelier) als gerenommeerde architecten zo ver gekregen een nieuw Kulturhus (op dezelfde plek met behoud van de huidige sportzaal en kinderopvang) te tekenen. We realiseren ons, dat dit project om tijd vraagt. Tot dan moeten we acteren.

Uit ruimtegebrek zijn en worden bouwtechnische aanpassingen alvast door onszelf gedaan, omdat langer uitstel geen optie is. Er is inmiddels een ruimte voor kinderopvang gerealiseerd (samen met schoolkoepel Catent). Het straatwerk is vervangen. Er zijn drie containers geplaatst om de uitpuilende opbergruimten te ontlasten. Er wordt - as we speak - gewerkt aan een extra vergaderruimte. En de gedateerde keuken (zonder afzuiging) moet hoognodig gemoderniseerd (de offerte is binnen). Qua duurzaamheid is een kapitale inhaalslag te maken voor het ‘lekkende’ gebouw. Stuk voor stuk ingrijpende maatregelen. En dan moet Fase 1 van de dorpsuitbreiding (met alle consequenties voor onze organisatie) nog beginnen.

Bijkomende moeilijkheid is de discussie die we voeren met de gemeente over de huurconstructie c.q. privatisering. Dat houdt vooralsnog verduurzaming van het gebouw tegen. Zo willen we bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak (van de sportzaal), maar dat is lastig, hangende deze uiterst complexe discussie. Duidelijkheid is geboden, er moet een klap op!   

Bestuurlijk en organisatorisch moeten we in elk geval tot een professionaliseringsslag komen. Het beheer en de exploitatie klotst ons als pure vrijwilligersorganisatie tegen de plinten. We hebben het lang weten vol te houden, maar zonder professionele beheerder om zaken te coördineren, begeleiden en entameren, trekken we het niet langer. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een eerste beroepskracht in onze stichting (zonder winstoogmerk). We hebben een opdracht voor de nieuwe man of vrouw opgesteld. Mogelijk kiezen we voor een soort van (part-time) duobaan. We willen een proefproject beginnen voor maximaal één jaar en kiezen daarom in eerste instantie voor het inschakelen van een ZZP’er voor maximaal twintig uur in de week (afhankelijk van de agenda). Het is een flexibele en enigszins onzekere opdracht, omdat we proefondervindelijk tot een vastomlijnde functiebeschrijving willen komen. Iemand uit de directe omgeving (Wijthmen/Herfte) heeft onze voorkeur uit praktische overwegingen.

Geïnteresseerden voor deze tijdelijke opdracht kunnen zich melden voor meer informatie bij onze secretaris Anneke Eikenaar 

(M aherder57@gmail.com of T 06 17 49 79 31).

Koen Nijmeijer (namens Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten