woensdag 28 maart 2018

Column Hendrik

Hallo allemaole,

Het weer begint een bettie better te worden en dan trekt wie er weer massaal op uut.
D'r wurden weer van die markten georganiseerd, zo ok in Eibergen. De eerste zaoterdag van april begunt det weer en daor mos ik mar iens naor toe gaon. Fennigje ging niet met, want die had andre dinge te doen. Dan mos ik daor mar iens alllinig gaon kiek'n.
Fennigje zei:"Haalt noe astoeblief gien domme dinge uut!"
Maar wat kon mie noe gebeuren op een rommelmarkte?
Een klein uurtie later liep ik over de markte, mar ik zage niks gien biezundere dingen, ach, ai zoveule markte hebt ezene dan hei et allemaole wel ehad. Mar daor spott'n mien oog'n toch nog wat biezunders. Een mooie kleine viole in een mooi koffertie, alles compleet, met de snaar'n d'r nog an. Ik vreuge wat det dink mos kost'n. De keer'l die achter de kraome stund wol d'r 80,- euro veur vang'n. Det was mie wat teveule. Ik legde det dink weer terugge. Mar met det ik wieder lope, sprung mie die viole toch weer in de gedachten. Ik hadde al een pries in de kop en as die keer'l hum deur veur weg dee, dan zok het met nem. Dus ik lope terugge en vreug wat de uuterste pries was, ik nem het dink nog een keer in de klavieren en bekeek het dink of ik er verstand van hadde. Zegt die vent det de uuterste pries  65,- euro was en met det ik het an alle kanten bekeke, zag ik iets in die viole staon! Stradivarius. Ik hadde mien leesbrille niet bie mie, maar op det moment wus ik genog! Kopen! Ik betale die vent zo snel as mar kon en stop'n het dink direct in de koffer, stel oe veur det hij de name Stradivarius zag staon!
Ik leupe zo trots as een pauwe over de markt terugge, en begunne al te dreumen. Minder as een jaor geleden was er ok op een straotmarkte een echt Stradivarius evund'n, het dink hef een miljoen op ebracht.
Ik hadde wilde plannen, wie kond'n strakkies wel effen de stad in gaon en een paar mooie skuunties met een klein hakkie veur Fennigje haal'n, dan liekt de kuuten nog mooier! Mien gedacht'n gingen op de loop! En dan zolle wie later iens effen bie de Molle gaon etten en een nije deuze sigaren kon d'r ok wel of, want dit gao ik noe eens handig anpakken!
Toen ik thuus ware verstoppen ik de koffer met de Stradivarius in et heui, ak er geld van hadde emaakt kon'k Fennigje het gauw genog vertellen.
Zo gezegd en edaon, wie hebt een geweldig wiekende ehad!
Op maondag stao ik op de deele umme de koffer uut et heui te haal'n, kump Fennigje d'r an, die zag an mien snoete det d'r wat was. " Wat hei daor?"
Tja, toen mos ik weh vertellen det ik zo'n dure Stradivarius hadde ekocht veur mar 65,- euro en det die keer'l det nooit in de gaten hef ehad.
Wie nemt het dink de keuk'n in en Fennigje wol et dink wel iens better bekiek'n, zie haald'n de viole uut de koffer en pak'n de leesbrille, zie bekeek het dink an alle kante en ik stunne d'r bie te glunderen! Totdet Fennigje een opmarking maak'n det mie de vloere onder de voet'n weg dee zak'n.
"Hoe heet'n die vent? Is zien veurname echt COPY from Stradivarius?"
Daor ging'n mien dreumen, ik mosse alles uutleg'n. Ik heurde alinnig mar hoe stom ak ewest ware en det ze mie better nie alinnig op pad kunt laot'n gaon.
Ie snapt weh det de dagen die daor op volgd'n lange niet zo fijn waar'n as het weekende wat wie daorveur hebt ehad.
Wieze lesse: Kiekt uut oe doppen, wie hebt ze niet veur niets ekreeg'n en nemt anders de leesbrille met! En geeft de centen niet eerder uut as det ie et in de buse hebt!

De groet'n
Hendrik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten