zondag 25 maart 2018

Onderzoek herinrichting Kroesenallee

Persbericht 20 maart 2018Gemeente onderzoekt herinrichting Kroesenallee

Kroesenallee straks mogelijk om Wijthmen heen

De gemeente Zwolle gaat onderzoeken hoe de Kroesenallee om de kern van Wijthmen heen gelegd kan worden. Op deze manier rijdt het doorgaande verkeer van en naar Dalfsen niet meer door de kern van Wijthmen. Deze aanpassing past bij de toekomstvisie van Wijthmen, het verbetert de leefbaarheid en er ontstaat ruimte voor nieuwbouw.

De omlegging van de weg vormt een belangrijk onderdeel van het Dorpsplan Wijthmen dat in 2011 samen met de inwoners is opgesteld. Om deze wens van de inwoners zeven jaren na datum te toetsen  is er een enquête gehouden onder bewoners van Wijthmen en Herfte. Een ruime meerderheid (83%) heeft aangegeven nog steeds achter het voorstel te staan om de Kroesenallee te verleggen.

Uitgebreid onderzoek
De gemeente start nu met een breed onderzoek naar de precieze effecten voor onder andere de omgeving, direct omwonenden en het verkeer. Het onderzoek wordt samen met onder meer Provincie Overijssel, Plaatselijk Belang en Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) uitgevoerd. Naar verwachting is het onderzoek eind 2018 afgerond. De kosten voor het onderzoek  worden betaald  uit het budget dat de gemeente van het Rijk  ontvangt voor het overnemen van de  oude Heinoseweg.  

Betere doorstroming N35
De Kroesenallee sluit aan op de N35. Rijkswaterstraat werkt op dit moment aan de nieuwe N35. Zij verbreedt de weg, verlegt een deel van de weg en maakt een nieuwe aansluiting van de Kroesenallee op de N35 door de aanleg van een viaduct met op- en afritten. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio 2018 gereed.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Bij vragen kunt u contact opnemen met Marieke Stenfert, pers@zwolle.nl of 06 15 82 12 13.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten