zondag 25 maart 2018

Ondertekening ProRail dive-under Herfte

Beste mensen,

De verbetering van station en spoorknooppunt Zwolle is nu echt aanstaande!
Zojuist tekenden ProRail en de combinatie VolkerRail - Van Hattum en Blankevoort de overeenkomst voor het projectdeel IJssel-Herfte. Dit projectdeel gaat vooral over het van twee naar vier sporen verdubbelen van het spoortraject tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte. Hier wordt ook een dive-under gebouwd zodat de treinen naar Emmen en richting Meppel elkaar in de toekomst ongelijkvloers kunnen kruisen. Ook de herinrichting van het terrein met de opstelsporen voor treinen (bij campus Windesheim) is onderdeel van dit project.
Met het ondertekenen van dit contractdeel bereikt ProRail een belangrijke mijlpaal in de beoogde verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Oost Nederland met de Randstad.

De ondertekening van het projectdeel IJssel-Herfte is een markant moment en valt vijf jaar na het formuleren van de eerste ideeën voor deze omvangrijke werkzaamheden. In de vijf jaar is het project onder andere samen met u uitgewerkt van verkenning, via planstudie en komt ProRail nu tot realisatie. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastuur en Waterstaat en de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
Vanaf 2018 start de bouw van het spoorverdubbelingsplan en deze duurt tot en met 2021.
Op de foto’s © ProRail / Stefan Verkerk
  1. Directeur VolkerRail Vos, directeur projecten ProRail Rietstra en directeur Van Hattum en Blankevoort Van der Meer tekenen de overeenkomst ter waarde van 170 miljoen euro.
  2. Feest en bloemen voor de gesloten overeenkomst, v.l.n.r. de heer Vos (VolkerRail), mevrouw Rietstra (ProRail), de heer Van der Meer (Van Hattum en Blankevoort) en de heer Maijers (projectmanager ProRail)

Zodra de plannen meer concreet zijn uitgewerkt en concretere planning informatie beschikbaar is, zullen wij u weer benaderen en herstarten wij de omgevingsoverlegtafels IJssel en Zwolle-Herfte.Met vriendelijke groet,

Peter van der Steen | Communicatieadviseur | Publiekscommunicatie06 24 18 15 50 | www.prorail.nl

De Inktpot A0.00 , Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 3500 GA Utrecht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten