zondag 8 december 2019

Kijkje op de bouw Dive-Under

Op woensdag 27 november was het zover. Een groep van ongeveer 20 buurtbewoners uit Herfte, welke deelnemen aan 'de overlegtafel Herfte' oftewel betrokken worden bij het Dive-Under project van de spoorwegen, kreeg een mooie presentatie en werd bijgepraat over de laatste stand van zaken.
Daarnaast mocht er een kijkje genomen worden bij de tunnel. Deze was tot velerlei verbazing al vergevorderd. De diepte van de tunnel is immers niet te zien vanaf het fietspad Selhorst. Men zit op dit moment ongeveer op -7 meter.
Het zand wat uit de tunnelbak komt is zulk een goede kwaliteit dat deze geheel wordt hergebruikt bij het station.


Zicht op het zonnepark van 'Buitengoed Herfte'.
Vooraan is 1 van de kelders al goed te zien

De bouw heeft helaas wel vertraging opgelopen van ongeveer 8 weken.


De vertraging heeft te maken met het waterdicht maken van de bouwkuip. Dit duurde wat langer dan verwacht vanwege het precisiewerk; de waterdichte laag van gelinjectie moet zich op grote diepte vormen en de kans bestaat altijd dat dit niet in één keer goed gaat. De verwachting is overigens wel dat de  vertraging gewoon weer ingehaald wordt gedurende het werk. Het is nu nog ongeveer 5 weken.

 
En voor diegene die van cijfers houden, oftewel hoeveel gaat er allemaal doorheen, indrukwekkend kan ik je zeggen.


  • 18000m3 beton
  • 3000 ton wapening
  • 122 prefab liggers om het gesloten gedeelte van 144m1 te maken
  • 7 prefab liggers om het dek van het Selhorstpad te maken
  • Totale dive-under wordt 628m1
  • 8000 slangetjes geboord voor de gelinjectie
  • 700 stuks groutankers aan de damwand
  • 3000 ton damwand
  • 48000m3 zand ontgraven uit bouwkuip

 Iedereen was verplicht een hesje te dragen, een helm en veiligheidslaarzen Nu rijdt de Dalfser trein er nog langs, straks erin...

 onderstaand de presentatie

 Onderstaand is te zien welke viaducten er vervangen gaan worden en hoe de nieuwe sporen (lichtgroen) komen te liggen.
Hieronder nog een keer extra ingezoomd, zodat je kunt zien waar de "Groninger-lijn" de tunnel zal kruisen (overheen).
Hieronder de viaducten bij de Heinoseweg en de Nieuwe Wetering.


Even een kort terugblik

 De brug over de Heinoseweg
 De feestelijke opening

Het intrillen van de damwandplaten.

 De contouren van de nieuwe tunnel worden nu echt zichtbaar


Doordat er zowel op de oostzijde als op de westzijde van de tunnel, bronbemaling komt, zal dit invloed gaan hebben op het grondwaterpeil. Het zal duidelijk zijn dat het dichtst bij de tunnel de grootste invloed zal hebben. Mocht het grondwaterpeil echt te laag worden, dan zullen de ecologen hier opnieuw naar gaan kijken. Bij onderstaande kaarten is goed te zien, hoe groot de reikwijdte van het leegpompen bij de tunnel zal zijn.


 Als de tunnel helemaal klaar is, dan zullen de damwandplaten er weer, uitgetrild worden. Op enkele plaatsen zullen ze in de grond achterblijven.Hieronder is goed te zien, dat de knik die het spoor gaat maken, zo tussen Herfterlaan 23 en 27 zal zijn. Daar neemt het als het ware de binnenbocht, om bij de tunnel te komen. Hiervoor zijn in november al de nodige bomen omgehaald.


Maar ook het nodige gaat er veranderen bij de spoorwegovergang Herfterlaan / Helmhorstweg. Daar wordt het nodige verlegd, op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoeveel. Ook komt hier een nieuw fietspad te liggen, zodat je aan straks weer gewoon op het Selhorstpad terecht komt. De huidige spoorwegovergang verdwijnt volledig. 
De tunnel wordt op 2 plekken dichtgemaakt. Een om de trein uit Groningen / Leeuwarden te laten passeren. Op de andere plek zal een overgang gemaakt worden zodat de bewoners bij hun huizen kunnen komen en er weer gebruik gemaakt kan worden van mooie fietspad. (Selhorstpad)


Ook de overweg bij de Valkenbergweg wordt aangepast.


November was een drukke maand op het project; vele kuubs zand werden van A (Dive-Under in Herfte) naar B (RGS-terrein) getransporteerd. Op andere plekken startte NoorderSpoort met de voorbereidingen op de bouw van nieuwe spoorviaducten en -bruggen en werd in Herfte het eerste beton voor de vloeren gestort. In december worden bij de Hortensiatunnel en bij de Nieuwe Wetering damwanden geplaatst voor respectievelijk de bouw van het extra spoorviaduct en een nieuwe spoorbrug.

 RGS en Koggelaan

Voor fase 2 van het nieuwe rangeerterrein bij Windesheim (RGS) wordt momenteel de uitgegraven ‘zandbak’ voorzien van twee folielagen. Daarbovenop wordt het gat aangevuld met schoon zand afkomstig uit de Dive-Under in Herfte. De aannemer hoopt vóór de Kerst het grootste deel klaar te hebben, zodat in het nieuwe jaar al gestart kan worden met de opbouw van de sporen. DIVE-UNDER

Inmiddels is de bouwkuip van de Dive-Under in Herfte nagenoeg helemaal leeg; 48.000 kuub zand is hierbij vrijgekomen, dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt in het project. De bouwers zijn inmiddels gestart met het werk in de kuip waarbij de onderbouw van de twee pompkelders al voor een groot deel gereed zjin. Stuk voor stuk worden de vloeren van alle compartimenten voorzien van beton. In totaal wordt er zo’n 3000 ton wapening en 18.000 kuub beton gestort om de hele Dive-Under te realiseren. Het betonwerk duurt nog ruim een jaar, waarna eind 2020 de afbouw start. De Dive-Under gaat in de zomer van 2021 in dienst.NoorderSpoort werkt in opdracht van ProRail aan het project Zwolle Spoort. Meer weten over de werkzaamheden en de planning? Kijk op de website van ProRail https://www.prorail.nl/projecten/zwolle


Geen opmerkingen:

Een reactie posten