vrijdag 20 december 2019

TOELICHTING OP FASE 1 BOUWPLANNEN TIJDENS NIEUWJAARSBORREL OP ZATERDAG 4 JANUARI

Geen kerstfestiviteiten dit jaar in het Kulturhus, wel een bijzondere nieuwjaarsreceptie aan het begin van 2020. Behalve het gebruikelijke toespraakje, het traditioneel heffen van het glas en het uitwisselen van de beste wensen wordt de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen in Wijthmen toegelicht.
Vertegenwoordigers van Kreator-Loostad, de combinatie van ontwikkelaar en bouwer van (fase 1 van) de dorpsuitbreiding, grenzend aan school, wijkcentrum en sportaccommodatie, zijn aanwezig om de voortgang van 'hun' nieuwbouwproject op zaterdag 4 januari 2020 te bespreken. Voor wie een beeld wil krijgen van zijn of haar mogelijke woonplek in de toekomst (nog niet kant en klaar maar wel illustratief) is de inloop vanaf 16.00 uur.
De belangstelling voor het bouwplan is zeer groot te noemen. Enkele honderden mensen hebben bij Kreator en Loostad aangegeven geïnformeerd te willen worden over de planontwikkeling. Dat mag geen wonder heten. Velen zijn op zoek naar een (ander) huis in deze tijd van stijgende woningnood. En veel Wijthmeners, van starters tot ouderen, hopen binnen hun dorp te kunnen blijven.
Nog steeds - na een slepend proces - dienen diverse losse eindjes aan elkaar te worden geknoopt, wordt er achter de schermen nog keihard gewerkt aan procedurele zaken en heeft de stikstofproblematiek recentelijk nog voor de nodige onrust en oponthoud gezorgd. Maar het einde van een jarenlange ontwikkeling komt in zicht. Helemaal zeker is het bij het ter perse gaan van deze Elshofbode nog niet, maar wellicht is er zaterdag 4 januari witte rook (in de vorm van de presentatie van het definitief tijdspad).
Naast de toelichting (over 'papieren' zaken als hoeveel woningen komen er, welke categorieën en prijsklassen, de duur van het bestemmingsplan en de start van het daadwerkelijke bouwen) kunnen rechtstreeks vragen worden gesteld aan de vertegenwoordigers van Kreator en Loostad.
Behalve deze belangrijke mededelingen over de toekomst en leefbaarheid voor ons dorp staan ook nog het gebruikelijke nieuwjaarstoernooitje van de voetbal en een demonstratiewedstrijd van de succesvolle volleybaldames op het programma. Zanger Jordy van Vilsteren zorgt voor een spetterende afsluiting van de bijeenkomst.
Dus tot zaterdag 4 januari 2020 vanaf 16.00 uur in het Kulturhus.
Bestuur Stichting Gemeenchapscentrum De Elshof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten