zaterdag 22 juni 2019

Zonnepark in de Marshoek houdt de gemoederen bezig


Maandagavond 17 juni bleek een ruime meerderheid van de gemeenteraad Dalfsen tegen het plan voor een grootschalig zonnepark Marshoek/Dalfsen te hebben gestemd.  Argumenten hiervoor waren: te grote omvang, geen geschikte locatie, niet passend als toeristische entree vanuit Zwolle naar Dalfsen, onvoldoende participatie en communicatie en niet genoeg draagvlak in de buurt.

Wat vooraf ging:
In oktober 2018 is een eerste informatiebijeenkomst geweest. Woensdag 12 juni 2019 werd er in het parochiehuis een 2e informatie avond belegd door het bedrijf TPsolar, de beoogde exploitant van het zonnepark in de Marshoek aan de Hooiweg in Marshoek / Herfte.
Dinsdagavond 11 juni lag er bij de raadscommissie een verklaring van geen bedenkingen op tafel. Dat de weerstand groot was, bleek uit een handtekeninglijst van 55 huishoudens van omwonenden en buurtbewoners welke tegen het plan waren.

Het plan
Een 15 hectare gebied van landbouwgrond tussen de Marshoekersteeg en Hooiweg, nabij de Vecht gebruiken voor een zonnepanelen park met nog 3 hectare groene omheining voorzien van een struinpad en kikkerpoelen. Dit alles in samenwerking met de initiatiefnemer en agrariër Jan Poppe.
De grond ligt dicht bij de gemeentegrens. Iedere gemeente heeft een opdracht om duurzame energie op te wekken, waardoor het vanuit de gemeente Dalfsen zeker interessant is.

TPsolar is anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereiding. Ruim 5000 huishoudens zouden kunnen gaan profiteren van de stroomopbrengst. Er is 15 miljoen euro mee gemoeid waarvan 12 miljoen door de provincie gesubsidieerd zou worden, bij goedkeuring.
Buurtbewoners zouden kunnen participeren in het project met een rendement van waarschijnlijk tussen de 5 en 7 procent.

TPsolar heeft een eigen ecoloog in dienst en deze heeft nauw samengewerkt met de ecoloog van de provincie.

De natuurorganisatie Das en Boom was tevreden over het plan waarbij de dassen toegangen zouden krijgen in het groene hekwerk, ringslangen kunnen gaan broeden en er een soort van ‘struinpad’ langs het terrein komt te lopen. Dit laatste werd overigens niet met gejuich ontvangen door de buurtbewoners van de Marshoek omdat de Marshoekersteeg nu een doodlopende weg is.

De tekening werd echter voor de raadvergadering van de 17e nog weer aangepast, zodat het struinpad toch niet begon in de Marshoekersteeg.

Uiteindelijk werd er toch tegengestemd, maar dat we iets moeten met ons klimaat zal voor velen duidelijk zijn maar of dat in de vorm van een zonnepark in agrarisch– of buitengebied moet zijn zal altijd een discussie blijven.

De redactie


Hieronder nog enkele impressiefoto's vanuit de presentatie van TPsolar
Zicht op het zonnepark vanaf de Hooiweg


Zicht op het zonnepark vanaf de Marshoekersteeg

Zicht op het zonnepark vanaf de Herfterweg

 

 Hieronder versie 3 van de landschappelijke inpassing Zonnepark Marshoek 14-06-2019: 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten