zondag 25 oktober 2020

Parochiële Caritas Instelling,Thomas a Kempis, actueler dan ooit.

Al sinds de jaren ‘50 is er binnen de (katholieke) kerk de Parochiële Caritas Instelling, kortom PCI.

Deze instelling richt zich op het lenigen van armoede en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid en ondersteunt mensen in nood. Voor de Th. a Kempis parochie geldt dit voor Hasselt, Hattem, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, kortom het werkgebied van deze parochie en de Dominicanenkerk.
Zij helpt mensen (van alle gezindten) bij het benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen en verleent in acute gevallen éénmalige financiële hulp, oftewel veelal ‘broodhulp’, Daarnaast ondersteunt de PCI projecten die gericht zijn op groepen van mensen in armoede.


Het bestaan ervan is (mede) door onze welvaart een beetje in de vergetelheid geraakt, maar helaas voor sommige mensen, juist in deze coronatijd, actueler dan ooit tevoren.
Indien u een beroep wilt doen voor (financiële) hulp, dan wordt er een intakeformulier gehanteerd voor o.a. omstandigheden, gezinssituatie en inkomen.

Waaruit bestaat de PCI?

Er is een PCI-bestuur, met daarnaast in elke plaats een caritaswerkgroep, met vertegenwoordiging uit elke locatie voor het uitvoerende werk, voor onze locatie is dat ondergetekende.
De PCI is bereikba
ar via de bereikbaarheidsdienst, telefoon 038-4609860

Met vriendelijke groet, Bart Reuvekamp


Geen opmerkingen:

Een reactie posten