maandag 27 juni 2022

Nieuwsbrief Het Buyten

 


De laatste nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden, maar het projectteam heeft de afgelopen periode zeker niet stilgezeten! In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project ‘Het Buyten’ te Wijthmen. Ook vertellen we u graag wat er de komende periode gaat gebeuren. 

Bestemmingsplan:
De afgelopen periode is er hard gewerkt om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Dat dit meer tijd heeft gekost dan vooraf gedacht zal u niet ontgaan zijn, maar er waren dan ook flink wat hobbels op de weg. Inmiddels is er goed nieuws! Dinsdag 10 mei 2022 heeft het college van de gemeente Zwolle ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan dat woningbouw op de locatie mogelijk maakt. Dit betekent dat het ontwerp bestemmingsplan momenteel ter inzage ligt. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het bouwen van de nieuwe woningen binnen de eerste fase.

Architecten:
Nu het bestemmingsplan in procedure is, zal ook gestart worden met het ontwerpen van de woningen binnen het plangebied. In totaal zijn er drie architecten geselecteerd die samen het totale plan gaan ontwerpen. Uitgangspunt is een dorps karakter en een hoge differentiatie in woningtypen. Zowel qua grootte als qua type (appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen, levensloopbestendige woningen en eventueel vrije kavels). Bij de start verkoop van fase 1 (begin 2023) zijn de ontwerpen gereed en zullen deze worden gedeeld. Hoe de verkoop van de 1e fase er uit komt te zien zal ook begin 2023 gecommuniceerd worden (inclusief de manier van toewijzing).

Archeologie:
Een paar weken geleden hebben de archeologen van de gemeente Zwolle het archeologisch onderzoek op het terrein afgerond. Binnen het onderzoeksgebied zijn vindplaatsen aangetroffen uit verschillende tijden. Dit betekent dat, voor een gedeelte van het plangebied, nog nader onderzoek noodzakelijk is. Voor het overgrote deel is het plangebied vrijgegeven. Naar aanleiding van de archeologische bevindingen en de nog uit te voeren onderzoeken is de fasering van het plan aangepast. Zie onderstaande afbeelding: 


Globale planning:
- Start bestemmingsplanprocedure: mei 2022
- Bestemmingsplan onherroepelijk (zonder bezwaren): eind 2022
- Start ontwerp woningen: juni 2022
-Definitief ontwerp woningen: 4e kwartaal 2022
- Start verkoop 1e fase: begin 2023

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met Danique Haarman. Haar mailadres is: dhaarman@loostad.nl

 Met hartelijke groet,
Team Het Buyten 


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten