woensdag 22 februari 2023

In memoriam Nicole v.d. Kolk - Schuurman

Tot voor de coronapandemie werden vele nieuwe inwoners van Wijthmen door een innemende
jonge vrouw namens Plaatselijk Belang welkom geheten in Wijthmen, Nicole. Door haar enthousiasme over het wel en wee van ons dorp en haar persoonlijkheid voelden de meeste nieuwkomers zich meteen thuis in Wijthmen.

Nicole zat al twaalf jaar in het bestuur van het Plaatselijk Belang (PB).

Ze was naast penningmeester de spil voor de vele evenementen die in Wijthmen gehouden zijn.

Nicole zat in de organisatie van  Jeugdland, Kerstsamenzang en de Evenementencommissie. Voor de ouderen in ons dorp verzorgde ze de Pannenkoekendag op de Nationale Ouderendag en regelde ze bolchrysanten om bij de ouderen te bezorgen. Tevens heeft ze zich altijd volop ingezet voor de handbalvereniging in Zwolle-Zuid.

Ze kende alle namen van de ouderen èn van de kinderen op school.

Zonder dat ze op de voorgrond trad, was ze op haar vrolijke, sociale, zorgzame manier betrokken bij iedereen. Je deed nooit tevergeefs een beroep op haar en ze was altijd behulpzaam.

Aan het einde van de PB vergaderingen was er altijd het vaste ritueel van de rondvraag, waar Nicole dan druk bladerend door haar papiertjes de vele dingen noemde die we niet moesten vergeten.

Met haar waren de bestuursvergaderingen altijd vrolijk en gezellig.

Als redactie van de Elshofbode ondersteunde Nicole ook ons. Zij was aanspreekpunt wat betreft het Plaatselijk Belang, regelde accuraat de advertenties en betalingen van adverteerders en de bezorger van de Elshofbode.

Hadden wij een vraag, dan was het zeker dat we binnen afzienbare tijd een antwoord van haar hadden waar we mee vooruit konden.

We zullen Nicole ontzettend missen.

Bestuur Plaatselijk Belang Wijthmen, Herfte en Zalné

Redactie Elshofbode


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten