zondag 18 februari 2024

Een vlag voor het dorpsgevoel!

 We zijn inmiddels een tijdje verder, en zo is het tijd om de belangrijkste resultaten van de enquête met jullie te delen. Vele mensen uit Wijthmen en omstreken hebben onze vragenlijst ingevuld en daaruit is gebleken dat toch 94% van de stemmers de vlag op wil hangen. Daarmee kunnen we stellen dat een vlag in Wijthmen zeker gewenst is. Daarom zijn we met elkaar druk geweest om voor jullie nu de mooiste ontwerpen te presenteren.

Activiteiten waar onze stemmers de vlag zouden willen ophangen zijn voornamelijk de Grassparty en koningsdag. Maar ook andere activiteiten zoals straatfeesten, jeugdland, Wijthmerplasloop, pinkster- en Hemelvaartstoernooi, sinterklaas, belangrijke wedstrijden en de nationale vlagdagen.

Ons kent ons, saamhorigheid, verbondenheid en eenheid zijn de woorden die continu naar voren komen in de enquête resultaten. Blijkbaar voelen we ons als dorp zijne één. We voelen hier echt het typische noaberschap en iedereen wil dit dan ook graag terug zien in de vlag.

Over de kleuren die op de vlag moeten komen zijn de meningen zeer verschillend. Er wordt veel rood genoemd vanwege de sportkleuren van ons dorp. Maar toch wordt er ook veel groen genoemd. Groen deels voor de Grassparty maar ook grotendeels voor onze dorpse, natuurlijke en plattelandse omgeving. Ook blauw is nog een enkele keer genoemd omdat we verbonden worden door de verschillende waterlopen. We denken dat we hiermee een mooi kleuren pallet hebben voor de basis.

Vervolgens kwam er een vraag over wat er niet mag missen op de vlag. Wat hier het meeste werd genoemd is de plattelandse sfeer en saamhorigheid die ons dorp uitstraalt. Op de vraag wat het centrum van Wijthmen is, oftewel het middelpunt werd de Elshof door 96% van de stemmers gekozen.

Wij zaten ook met de vraag of er tekst op de vlag moet komen. Oftewel de namen van de dorpen die onze gemeenschap vormt. Hier vielen de meningen uiteen. Zo stemde 42,6% van de stemmers dat de namen wel op de vlag moesten komen, 36,8% stemde dat er geen namen op de vlag moesten komen en 20,6% had een andere mening die verder niet dusver toegelicht zijn.

Met deze belangrijkste resultaten is Maarten de Vries druk bezig om drie ontwerpen voor jullie neer te kunnen leggen waar vervolgens op gestemd kan worden en je mening over gegeven kan worden. Wij hopen dan ook dat jullie hier allemaal je kans zal grijpen om je mening te geven zodat we straks samen met ons allen trots kunnen zijn op de nieuwe uitstraling van ons dorp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten