zaterdag 4 november 2017

Verkeerde informatie in Stentor omtrent Spooruitbreiding Zwolle-Herfte

Op donderdag 2 november is onder andere door de Stentor uitgebreid
gecommuniceerd over het “Spoorplan Noord-Nederland”. In de publicatie van de Stentor is helaas verkeerde informatie opgenomen die mogelijk tot verwarring kan leiden.
Wij hebben de redactie van de Stentor gisteren verzocht scherper te zijn met het publiceren van de juiste informatie. Ook de redactie betreurt de gang van zaken en overweegt een rectificatie. Graag leggen wij u uit wat niet klopt aan het bericht in de Stentor.

ProRail start NIET in januari a.s. met de bouw van een ‘spoorviaduct’ bij Herfte!
Het gehele plan “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte” bestaat uit 2 contracten, namelijk “contract Zwolle” en contract “IJssel-Herfte”. Het contract “Zwolle” is in augustus jl. gegund aan aannemer Strukton. In dit contract zal de aannemer onder andere de bovenleiding bij station Zwolle aanpassen in verband met de bouw van de nieuwe busbrug die ProRail in opdracht van gemeente Zwolle bouwt. Dit werk heeft feitelijk niets met de “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte” te maken.

Bovendien gaat het NIET over de bouw van een ‘spoorviaduct’ bij Herfte. Bij Herfte wordt een zogenaamde ‘dive-under’ (korte tunnel) gebouwd zoals wij u dat eerder hebben laten weten. Deze dive-under is onderdeel van het contract “IJssel-Herfte” dat momenteel loopt in de procedure  voor de aanbesteding. Volgens de huidige inzichten wordt het contract “IJssel-Herfte” in 2018 aan een aannemer gegund. Wij gaan er van uit dat de uitvoering van dit contractdeel einde 2018 start.

Ergo: De aannemer die contract Zwolle gaat uitvoeren is Strukton en die start met dit werk in het voorjaar van 2018. De aannemer die contract “IJssel-Herfte” gaat uitvoeren is nu dus nog niet bekend.


Met vriendelijke groet,

Peter van der Steen

Communicatieadviseur | Publiekscommunicatie | ProRail

Geen opmerkingen:

Een reactie posten