zondag 12 november 2017

Uit de bestuurskamer van de voettbalOp 2 november j.l. werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Er waren 49 leden aanwezig. 47 leden hadden zich afgemeld. De tekst over de terugblik is online te vinden op www.vvwijthmen.nl en ook op www.wijthmen.nl.

Er traden 3 bestuursleden af en die waren ook niet meer herkiesbaar. Dit waren Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg. Er waren gelukkig kandidaten voor hun functies. Als bestuurslid jeugdzaken trad Erik Schonewille aan, bestuurslid seniorzaken werd Erik Bos en algemeen bestuurslid met vooral onderhoud en materiaal onder zijn hoede werd Thijs Hulsmann. 
Alle drie werden met algemene stemmen aangenomen. Ook de voorzitter was aftredend maar was wel herkiesbaar voor in elk geval één jaar. Ook hij werd met algemene stemmen herkozen. In het bestuur zitten nu dus Frans Kerkum (voorzitter), Jacqueline Noordman (secretaris), Hermien Meijer (penningmeester), Erik Bos (seniorzaken, secretaris.senioren@vvwijthmen.nl), Erik Schonewille (bestuurslid jeugdzaken) en Thijs Hulsmann (algemeen bestuurslid).
Overigens heeft Jacqueline aangegeven dat dit haar laatste jaar is. We moeten dus op zoek naar in elk geval een nieuwe secretaris en misschien ook een nieuwe voorzitter.

Hieronder de belangrijkste besluiten en mededelingen uit de vergadering:
·          Het financieel jaarverslag werd goedgekeurd. De kascontrole commissie bestaande uit Sander Nijmeijer en Mark Schonewille stelden voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De ALV gaat hiermee akkoord.
De commissie gaf de huidige penningmeester Hermien Meijer en haar dochter Eline een compliment voor de gevoerde boekhouding.
·          Verkiezing Kascontrole commissie. Sander Nijmeijer trad af. Zijn plaats wordt overgenomen door Thamara de Ruiter. De commissie bestaat dus nu uit Mark Schonewille en Thamara de Ruiter.
·          De sponsorcommissie, Jos Nijboer, Menno van Gurp en Henry Teusink, heeft het goed gedaan. Hebben er samen met de sponsorcommissie van Hoonhorst gezorgd dat voor de hele jeugd de kleding gesponsord is. Sponsors zijn Installatiebedrijf Bergman, Autobedrijf v/d Vegt, stukadoorsbedrijf Kogelman, T&F reclame en Reuversport.
Twee bijeenkomsten voor de sponsors georganiseerd leverde zo’n 10 nieuwe bordsponsors op.
·          De Club van 50 gaf aan dat er 1300 euro is ingelegd. Hiervan is 300 gebruikt voor het jeugdkamp. Voorgesteld wordt om volgend seizoen de overgebleven 1000 euro aangevuld met de nieuwe inleg te benutten voor representatieve kleding voor en na de wedstrijd voor de jeugd. Wanneer er andere ideeën zijn horen zij dat graag.
·          De oudijzer aktie heeft dit jaar € 2380,-- opgebracht. Een groot succes. De volgend aktie is gepland in de voorjaarsvakantie van 2018. vv Wijthmen heeft ook uit de opbrengst van diverse activiteiten van foute kerst is € 1000,-- gedoneerd gekregen.
·          Verder is er een verzoek binnengekomen bij het bestuur om het sportpark op zaterdag voor 12 uur rookvrij te maken. Er is namelijk geconstateerd dat er gerookt wordt door ouders en begeleiders in de nabijheid van de jeugdteams en dat is de huidige tijd niet meer acceptabel. De meningen zijn hierover natuurlijk verdeeld, maar het idee wordt ook gedeeld. Hoe te handhaven wordt echter een probleem gevonden. Het mooiste zou zijn wanneer ouders en begeleiders elkaar erop aanspreken. Er zullen bv bordjes moeten komen om ook de tegenpartij erop te wijzen. Het bestuur gaat er serieus mee aan de gang. In eerste instantie wordt gezocht naar voorbeelden hoe andere verenigingen dit doen.

Verder moeten we opzoek naar een vervanger voor Dick Smeenk als gastheer op zaterdag bij thuiswedstrijden van het eerste en we zijn nog steeds opzoek naar een vervanger van Jeroen Harink als wedstrijdsecretaris.  
Denk en zoek mee aub!!!!!

Datums om te onthouden: 9 december 2017 foute kerst, 28 en 29 december IJsselcup in WRZV hallen, 6 januari 2018 nieuwjaarsreceptie van de stichting de Elshof (mogelijk voorafgegaan met onderling toernooitje), 13 januari 2018 de Wijthmenerplasloop.

Allemaal veel succes en heb respect voor elkaar

Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten