zaterdag 25 november 2017

Wijkplatform bijeenkomst wo 29 november

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 november 2017 in het
Kulturhus, Erfgenamenweg 14.
Het wijkplatform begint om 20.00 uur.

Zoals vaker de afgelopen jaren, combineren we ook deze keer het wijkplatform met de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.
Voorafgaande aan het wijkplatform is er van 18.45 – 19.45 uur een korte inloop over de aanpak en planning van de voorgenomen verfijning van het bestemmingsplan Wijthmenerplas. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden en onduidelijkheden toe te lichten.
Om 20.00 uuur begint de gezamenlijke bijeenkomst:
1. Opening door de voorzitter Eko Huisman.
2. Verantwoording Plaatselijk Belang
3. Mededelingen.
4. Dorpsplan locatie I : de stand van zaken door wethouder Ed Anker.
5. Het sluipverkeer in het buitengebied van Herfte en Wijthmen.
De heer Molhoek, bewoner van het gebied, wil op het wijkplatform de
ervaringen van hem en medebewoners aan de hand van een presentatie delen
en toelichten.
6. Inzet afkoopsom N35 in relatie tot het Dorpsplan.
Na de aanpassing van de N35 komt de ‘oude’ Heinoseweg vanuit
Rijkswaterstaat over naar de gemeente Zwolle. De herinrichting en het beheer
van die weg komen voor rekening van de gemeente die daarvoor een
afkoopsom ontvangt. Vraag is nu hoe deze middelen zo slim mogelijk in te
zetten. De uiteindelijke beslissing ligt daarvoor bij de gemeenteraad van Zwolle.
Maar ook inbreng vanuit Wijthmen e.o. is van belang. Voor de Wijthmense
OntwikkelingsMaatschappij (WOM) waar Plaatselijk Belang en St. Ouderenzorg
Wijthmen ook deel vanuit maken, is het dorpsplan nog steeds leidend.
Daarmee komt ook de verlegging van de Kroesenallee in beeld als mogelijke
besteding in combinatie met een beperkte aanpassing van de oude
Heinoseweg. Na een toelichting op het bovenstaande willen we op het
wijkplatform graag met u bespreken:
• Kunt u zich als bewoner vinden in de lijn om de middelen ook te
besteden aan de verlegging van de Kroesenallee.
• Wat zijn zwaarwegende argumenten voor eventueel een andere
bestemming.
7. Rondvraag en sluiting.


Meldingen over de openbare ruimte horen wij graag via telefoonnummer 14038 of via www.zwolle.nl/meldingen.


Graag tot ziens op 29 november.


Met vriendelijke groet,
mede namens voorzitter Plaatselijk Belang

Eko Huisman en wethouder Ed Anker,
Wijkmanager Hanneke Valkeman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten