zondag 19 december 2021

Anneke Eikenaar opvolgster van Willemien Poppe als secretaris Stichting Kulturhus

Het dagelijks bestuur van Stichting Kulturhus (officieel eigenlijk
Gemeenschapscentrum De Elshof) is blij te kunnen melden een opvolger te hebben gevonden voor onze vertrekkende secretaris Willemien Poppe. Formeel per 1 januari zal Anneke Eikenaar, geboren en getogen in Wijthmen, in haar voetsporen treden. We heten haar van harte welkom!

Anneke heeft geruime tijd op de Veluwe gewoond en gewerkt (en doet dat nog steeds als zorgmedewerkster), maar is sinds enkele jaren in haar geboorteplaats teruggekeerd. Ze woont nu aan de Zeisweg. Om een beetje aan het hedendaagse Wijthmen gewend te raken, besloot ze eerder al om kantinediensten te gaan draaien op de zaterdag. Dat doet ze nog steeds en de laatste tijd is ze ook als één van de vrijwilligers actief bij de controle van de QR-code in het kader van de coronamaatregelen. (Een woord van dank aan alle controleurs is hierbij op zijn plaats, want anders had De Elshof niet open gemogen.)

Het zijn flinke schoenen, die Anne heeft te vullen, want Willemien Poppe heeft haar functie in de afgelopen jaren tot grote tevredenheid van iedereen vervuld. Haar enthousiasme, inzet en verbindende optreden zijn een voorbeeld geweest voor ons allen. Door haar drukke werkzaamheden (zowel beroepsmatig als privé) moest Willemien bedanken voor de eer, maar we mogen, kunnen en zullen als bestuur van het Kulturhus een beroep op haar blijven doen als dat zo uitkomt in de toekomst.

Anneke zal in de eerste vergadering van het algemeen bestuur van het Kulturhus in het nieuwe jaar worden voorgedragen om formeel te worden benoemd. Van Willemien zullen we binnenkort afscheid nemen. Of en wanneer dat kan tijdens de jaarlijkse nieuwjaarreceptie is nog maar zeer de vraag. Dat zal afhangen van de ontwikkelingen van het uitermate grillige coronavirus en de maatregelen door het kabinet.

Namens het bestuur, Koen Nijmeijer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten