donderdag 23 december 2021

MijnWijk voor jouw idee

                                

Is er een plek in de buurt die je anders zou willen inrichten? Bewoners die een goed idee voor hun buurt hebben plaatsen dat op MijnWijk, het digitale platform bewonersinitiatieven van de gemeente Zwolle.

Ilse Bloemhof, wijkbeheerder: “Op MijnWijk begint het contact tussen de bewoners en mij. Ik bekijk of het idee uitgevoerd kan worden. Via MijnWijk zoeken de initiatiefnemers dan medestanders in de buurt die het idee steunen of mee willen doen om het idee uit te voeren. Het is niet zo dat bewoners een idee plaatsen en de gemeente dat dan uitvoert. Bewoners steken zelf de handen uit de mouwen. Dat blijkt overigens voor veel bewoners geen enkel probleem, integendeel.”
www.zwolle.nl/mijnwijk

Groene, speel- en ontmoetinitiatieven
De meeste initiatieven zijn in de buitenruimte. Ilse: “We zien nu veel initiatieven waarbij bewoners tegels vervangen door groen. Dat staat niet alleen mooier, daardoor verbeter je ook de biodiversiteit en draag je bij aan het voorkomen van wateroverlast. Regenwater stroomt sneller de grond in dan via stoeptegels.”

Als bewoners het idee willen realiseren op gemeentegrond dan kunnen zij die grond adopteren. Ilse: “Bewoners richten dat stukje grond in en onderhouden dat dan ook zelf. Ik maak daarover afspraken met de bewoners in een adoptieovereenkomst. De inrichting is vaak beplanting, maar het kan ook een speeltuin of ontmoetplek zijn.”
www.zwolle.nl/adoptiegrond

Gemeente ondersteunt
Ilse geeft advies voor het maken van een plan. Als het plan uitgevoerd kan worden, kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld met materiaal, advies van een groenexpert of menskracht voor het zware werk. Als er geld nodig is, dan kan de gemeente het initiatief eenmalig steunen met een bijdrage. Ilse: “Maar neem eerst eens een kijkje op MijnWijk, om inspiratie op te doen. Kijk dan eens naar buiten en vraag je af: kan het anders, beter? Bespreek dat eens met je buren.”

Ontmoeten
Elke initiatief levert nieuwe ontmoetingen op. Ilse: “Dat is mooi om te zien. Het buurtcontact verbetert door samen de buurt te verbeteren. Vaak ontstaan dan nieuwe initiatieven zoals een straatbarbecue.”

Ook kleine, simpele initiatieven geven al een groot plezier en resultaat. Op www.zwolle.nl/buurtinitiatief staan ideeën zoals een verkeersactie, geveltuintjes of een Kinderstraat.

Geld voor een goed idee

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om een initiatief financieel te ondersteunen, zoals de Buurtbonus voor grote initiatieven, of Premie op Actie, een eenmalige bijdrage voor buurtontmoetingen en het verbeteren van de buitenruimte.

 

Als deze regelingen niet geschikt zijn of onvoldoende, dan zijn er fondsen zoals het BuurtCultuurfonds, de Groene Loper of het Oranjefonds. Provincie Overijssel en het Waterschap hebben vaak subsidieregelingen voor klimaatmaatmaatregelen. De wijkbeheerder bekijkt samen met de initiatiefnemers welke regeling voor het idee het meest geschikt is.

Meer informatie staat op www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven


Melding openbare ruimte

Zaken die in de straat of wijk niet in orde zijn worden niet op MijnWijk geplaatst. Bewoners kunnen daarover wel een melding doen bij de gemeente op www.zwolle.nl/melding of telefonisch 14038. Zo kan er snel aandacht aan besteed worden of worden verholpen. Denk aan kapotte straatverlichting, zwerfvuil of bijvoorbeeld overlast.


Ilse Bloemhof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten