zondag 19 december 2021

Janco vs Jerommeke

Daar is hij weer: Jerommeke. Lang geleden

vergaarde hij zijn fortuin als woordenweger in De Peperbus. Prikkelende columns. Nu is hij teruggekeerd in de Elshofbode. Hij heeft kennelijk wat met Wijthmen. Nog steeds prikkelend en anoniem: “naam en adres zijn bij de redactie bekend”. 

Anoniem schrijft wat makkelijker over anderen. Je hoeft je gelijk niet aan te tonen. Je kunt iemand rustig voor prutser uitmaken. Niemand die je een vraag stelt naar je eigen positieve bijdrage.

Samengevat vindt Jerommeke een aantal mensen “prutsers, die meepraatsessies organiseren en vooral doen aan gesubsidieerd overleg”. Hij noemt mijn naam. Dus voel ik me wel een beetje uitgenodigd om te reageren.

Dat zou ik ook anoniem kunnen doen. Ik zou als Pieter Post een brief kunnen adresseren. Voor de redactie misschien een probleem. Wie mag wel en wie niet anoniem iets insturen?

En als er velen volgen: hoe houd je al die bekenden onbekend?

Ik zal het de redactie niet aandoen. En wat doet het ertoe: Jerommeke of Pieter? Ik houd wel van open vizier. Dus mijn naam mag er onder.

Om met de deur in huis te vallen: Jerommeke heeft groot gelijk. Het duurt veel en veel te lang met het bouwen in Wijthmen. Wat die deur betreft: het is een nogal open deur. Want alle inwoners en betrokkenen delen dit gevoel. Dus leuk om te roepen, maar als dat alleen een rechtvaardiging is om naar anderen te steken is dat weinig positief.

Jerommeke wijt het aan bestuurlijk onvermogen en procedures. En dieper liggend klinkt door dat die honderd huizen van hem niet hoeven. Wonen boven winkels, kantoren ombouwen, hier en daar een woning op een erf of leegstaande paardenbak zou al heel wat woningnood oplossen.


Hoe ging het ook alweer?

Het Dorpsplan is in 2010 gemaakt vanuit de gedachte dat Wijthmen echt stevig moet groeien om op termijn de voorzieningen veilig te stellen. Er is vergrijzing zonder vergroening. Er is behoefte aan starterswoningen en aan levensloopbestendige woningen. Er zijn 4 gebieden aangewezen om woningen te realiseren. Fase 1 ligt naast het Kulturhus op een kavel van boer Diepman. Daar kunnen tientallen woningen staan. En er kan aansluiting gerealiseerd worden met bestaande bebouwing. Er was enthousiasme om ermee te beginnen!

Er volgde helaas stagnatie door allerlei oorzaken. Niet in het minst de economisch crisis, de bankencrisis, vervolgens een stikstofprobleem en tenslotte een coronacrisis. Stuk voor stuk vertraagden ze het realiseren van nieuwe bebouwing. Niet alleen in Wijthmen. Zwolle bouwde vóór 2010 zo’n 1.000 woningen per jaar. Dat viel terug naar 300. En toen het allemaal weer wat op gang kwam richtte de eerste aandacht zich op de financieel risicovolle ontwikkelingen zoals Stadshagen. De gemeente boekte in die periode tientallen miljoenen af op grondwaarden. Dat vroeg om herstelaanpak. Niet alleen in het belang van een stadsuitleggebied, maar in het belang van alle inwoners. Zij betalen anders immers de rekening?

Wijthmen stond dus niet vooraan in de rij. Gelukkig kwam er in 2016 een ontwikkelende partij, Kreator, die bereid was om te investeren. Vanaf dat moment is er weer gewerkt aan een stedenbouwkundig concept, aan financiering, aan het verkennen van belangen, aan de milieuproblematiek en aan het verplaatsen van Diepman. En ja, dat zijn langdurige trajecten. Dat is heel vervelend. Zeker wanneer je er wat nauwer bij betrokken bent ervaar je dat sterk. Je wilt veel sneller. En je wordt soms ook nog op het verkeerde been van verwachtingen gezet. Tot je eigen teleurstelling. 

Intussen liggen er getekende overeenkomsten en is Diepman verplaatst. Naar een andere plek dan hij zelf had voorzien. En ook dat vroeg tijd. Er zijn bestuurlijke beslissingen genomen door het college van B&W. In 2022 kan gestart worden met het bestemmingsplan. En vervolgens kan er eind 2022 of in de eerste helft van 2023 daadwerkelijk gestart worden met bouwen. Zeker, dat duurt allemaal ongelofelijk lang. Het is dus ook een kwestie van volhouden. Ook door prutsers die het dorp van dienst willen zijn. 

Intussen zijn we iets meer dan 10 jaar verder en vraagt het Dorpsplan om een actualisering. Er zijn nog steeds inwoners die daar positief mee bezig willen zijn. Ze willen hardop meedenken en niet slechts kritisch aan de zijlijn staan. Ze willen zich inzetten voor “Wijthmen 2.0”, een dorp met toekomst.

Er is subsidie beschikbaar gekomen om dat proces te kunnen begeleiden.

Stimuland (een instelling die kleine kernen begeleidt in processen als deze) is ingehuurd om structuur en ervaring in te brengen. Als direct betrokkenen zijn we blij met die mogelijkheid. Het is tijd om met positieve energie door te gaan op een route die al veel te lang duurt. Met als eerste aandacht het realiseren van Fase 1 van het Dorpsplan. 

Daarnaast kan er natuurlijk ook gewerkt worden aan initiatieven rond kleinere projecten, zoals Jerommeke die noemt. Alle beetjes helpen, hoewel wonen boven winkels in Wijthmen niet echt zal aanslaan(!). Maar wellicht heeft Jerommeke meer goede ideeën. Ik ben graag beschikbaar voor een kop koffie om die uit te wisselen.

Mijn telefoonnummer is “bij de redactie bekend”.

Janco Cnossen (voorzitter SOW)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten