zondag 19 december 2021

Voorontwerp Bestemmingsplan naar B & W

In de vorige editie(s) van de Elshofbode gaven wij (Kreator en Loostad Vastgoedontwikkeling) aan dat de ontwikkelingen rondom de eerste fase van het Dorpsplan Wijthmen zich nu snel opvolgen en wij u hiervan op de hoogte zullen houden.

De afgelopen weken was zichtbaar aan de Erfgenamenweg (naast de boerderij van Diepman) dat het verkennende archeologische onderzoek liep en inmiddels is afgerond. In de bijdrage van Michael Klomp (de stadsarcheoloog) geeft hij zijn bevindingen weer. Duidelijk is dat er op sommige plekken nog een vervolgonderzoek komt, dat in het begin van 2022 zal plaatsvinden.

De voorbereidende activiteiten om het Bestemmingsplan in procedure te brengen zijn in het stadium gekomen dat ambtelijk het fiat is gegeven om het document (met onderliggende contracten, onderzoeksresultaten en dergelijke) het bestuurlijk traject in kan. Concreet betekent dit dat in week 51 het op de agenda van het wethoudersoverleg met wethouder Anker staat en deze het op 11 januari bespreekt in het college van Burgemeester & Wethouders, zodat het voorontwerp naar de volgende fase kan als hier uiteraard akkoord op wordt gegeven.

De volgende stap is dan dat het naar de externe partijen gaat, lees onder andere Provincie en Waterschap, om daarna de stap naar de Gemeenteraad te maken. De verwachting is dat dit begin maart zal zijn. 

In de volgende Elshofbode zullen wij u natuurlijk over de voortgang berichten.


 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten