zondag 19 december 2021

Archeologisch onderzoek Het Buyten

In november 2021 is in het plangebied Het Buyten, in opdracht van Loostad BV, door het team Archeologie van de gemeente Zwolle de eerste fase van een archeologisch onderzoek uitgevoerd. (Dit in het kader van en als gebruikelijke voorbereiding op de toekomstige bouw van ruim honderd woningen, fase 1 van het Dorpsplan Wijthmen, red.)

Deze fase bestond uit het graven van meerdere proefsleuven met als doel om eventuele archeologische vindplaatsen te lokaliseren. Tijdens het onderzoek bleek dat een deel van het terrein was afgegraven, waardoor de sporen waren verdwenen. Het middendeel was niet afgegraven en herbergde nog een groot aantal archeologische sporen, waaronder paalkuilen die onderdeel hebben gemaakt van gebouwen. Het gaat dan om mogelijke woonstalhuizen of schuren uit de 13de/ 14de eeuw. De archeologische sporen kunnen dan gehoord hebben bij een voorganger van de huidige boerderij Erfgenamenweg 16, die ook al op de oudste kadastrale kaart uit 1832 onder de naam Homberg is aangegeven. 

In januari zal gestart worden met een tweede fase van het onderzoek. Deze fase is nodig om de contouren van de vindplaats te bepalen en om vast te stellen waar de opgegraven paalkuilen en overige sporen deel van hebben uitgemaakt.

Michael Klomp (gemeentelijke archeoloog bij de gemeente Zwolle)

Onder leiding van de gemeentelijke archeoloog is de eerste fase van

archeologische opgravingen verricht naast de boerderij van de familie Diepman. 
 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten