zaterdag 1 juli 2023

Update Plaatselijk Belang

 Woensdag 24 mei konden we eindelijk, na alle corona beperkingen weer een jaarvergadering houden als Plaatselijk belang. De vergadering was goed bezocht en naast de bespreking van het financiële zijn ook wijzigingen doorgevoerd in het bestuur: er zijn drie nieuwe bestuursleden verwelkomd en is afscheid genomen van Eko Huisman: hij is als voorzitter na geruime tijd gestopt. In zijn tijd is behoorlijk veel tijd gestoken in de nieuwbouw en het dorpsplan. Daarnaast is Heilke Borst gestopt als secretaris. De drie nieuwe bestuursleden van plaatselijk belang zijn: Anke Marsman. Anke gaat als penningmeester aan de slag, ondersteund door Ronald Diepman. Joyce van Gurp gaat aan de slag als secretaris van het bestuur. Coen Bongers tenslotte is onze nieuwe voorzitter. Daarmee bestaat het bestuur van plaatselijk belang nu uit:

 

Henk Beltman – lid

Coen Bongers -Voorzitter

Ronald Diepman - lid

Joyce van Gurp -Secretaris

Menno van Gurp- lid

Anke Marsman -Penningmeester

Heilke Pierik - lid

Maarten de Vries - lid

 

Is Eko nu helemaal gestopt? Nee hoor, hij zal het bestuur blijven ondersteunen in alle activiteiten. Nu het bestuur weer op dikte is gaan wij door met ons hard maken voor de belangen van Wijthmen naar alle betrokken partijen. Een activiteit die wij onder meer oppakken is er voor zorgen dat zoveel mogelijk Wijthmeners (weer) lid zijn of worden. De laatste jaren, zeker door corona, is daar wat achterstand in opgelopen en daar gaan we een inhaalslag op maken. Je kunt je vanzelfsprekend ook zelf opgeven als lid! Zie daartoe het aanmeldingsformulier in deze Elshofbode.

 

Tijdens de jaarvergadering is ook gebrainstormd over een aantal onderwerpen met alle aanwezigen: woningbouw in de nabije toekomst, de voorzieningen in Wijthmen en duurzaamheid / energie. Dat leverde mooi ideeën op die wij mee kunnen nemen in alle toekomstige plannen. Bij de rondvraag zijn de nodige zaken aan bod gekomen die wij zo goed mogelijk op proberen te pakken: variërend van sluipverkeer op de Valkernbergweg, betaalbaarheid huizen, de omlegging van de Kroesenallee tot de festivals bij de Wijthmenerplas. Overigens kunnen vragen of onduidelijkheden rondom Wijthmen altijd gesteld worden aan het bestuur. Onze contactgegevens staan in de Elshofbode en op www.Wijthmen.nl.

 

Een van die belangen waar wij vanzelfsprekend aan werken is het dorpsplan en daaraan gekoppeld de nieuwbouw. Zo hebben wij ons afgelopen jaren ingezet om bij de toewijzing van huizen aan kopers voorrang te verlenen als zij sociaal- en economisch gebonden zijn aan Wijthmen. Uiteindelijk is dit helaas juridisch geen haalbare optie gebleken. Alleen de levensloopbestendige huizen en de huurwoningen zullen bij voorrang kunnen worden toegewezen. Teleurstellend helaas dat dat ondanks de inzet van ons allemaal niet gelukt is. Wat wel is gelukt zijn een tweetal zaken: voor kopers geldt een zelfbewoningsplicht: een koper moet er dus zelf in gaan wonen: daardoor krijgen vastgoedbeleggers geen kans. Verder is ook sprake van een speculatiebeding: de winst van huizen die binnen afzienbare tijd weer verkocht worden komt maar beperkt toe aan de kopers. Hierdoor komen de huizen eerder toe aan kopers die ook echt in Wijthmen willen blijven wonen. De nieuwbouw kent overigens een verdeling naar verschillende categorieën huizen zodat zowel starters, senioren, huurders als doorstromers aan bod kunnen komen in de nieuwbouw. Voor toekomstige bouwprojecten  blijven wij de voorkeurtoewijzing natuurlijk op de agenda zetten!

 

Als Plaatselijk Belang doen wij ons best om de belangen van alle Wijthmeners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij alle betrokkenen bij Wijthmen!

 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang,

 

 

Coen Bongers

Voorzitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten