zaterdag 1 juli 2023

Een toekomstbestendig en levensvatbaar Wijthmen.

Na een tijd van stilte is het hoog tijd voor een up-date over de ontwikkelingen rondom het Dorpsplan Wijthmen en de actualisatie ervan. Als gemeente horen we van verschillende kanten signalen van onrust en ook frustratie over de gang van zaken. En dan met name de woningbouw. En dat begrijpen wij als gemeente heel goed. Echter, voor ons is het soms ook roeien met de riemen de we hebben en kunnen we niet sneller, hoe graag we ook zouden willen. 

Dorpsplan 2010 Woningbouw. 

Mooi is echter dat de verkoop van de woningen, die onderdeel zijn van fase I, nu gestart is. De fysieke start werd gegeven op donderdagavond 29 juni jl. tijdens een bijeenkomst in ‘De Mol’. Tijdens deze avond was het mogelijk om vragen te stellen aan de ontwikkelaars van Loostad Vastgoedontwikkeling en Kreator. Ook waren er makelaars en hypotheekadviseurs van de Woonfabriek voor meer specifieke vragen. Op de site van Wijthmen heeft u alvast wat sfeer kunnen proeven van het project. Op de plek waar de woningen worden gebouwd zijn de archeologen momenteel nog druk bezig om de geschiedenis van het gebied vast te leggen. 

Kroesenallee 

Ook wordt gestaag door gewerkt aan de verlegging van de Kroesenallee. In overleg met de Provincie Overijssel werken we aan voorlopig ontwerp en het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. Dit is geen eenvoudige klus en vraagt afstemming met veel beleidsterreinen. Dit neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie gedacht. Eind 2022 hebben we nog een bijeenkomst gehad met de direct aanwonenden. We dachten toen dat we voor de zomer van 2023 het voorlopig ontwerp van de nieuwe Kroesenallee en de het ontwerpbestemmingsplan klaar zouden hebben. Maar dit neemt toch wat meer tijd in beslag dan in eerste instantie ingeschat. In het najaar van 2023 hopen we wel zover te zijn. 

Actualisatie dorpsplan 

Ondertussen zijn we in 2021 ook gestart met de actualisatie van het dorpsplan, mede op initiatief van de toenmalige gedeputeerde Roy de Witte. In eerste instantie hebben coronamaatregelen ons dwars gezeten om een goede start te maken. Later zijn alsnog werkgroepen van bewoners aan de slag gegaan. De eerste uitkomsten hebben we gedeeld op een bijeenkomst op 12 september 2022. Samen met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen zijn nu bezig om die opbrengsten op een goede manier te verwerken in een aansprekende dorpsagenda. Door het wegvallen van de inzet van Stimuland is dit vertraagd. Dat wil niet zeggen dat we stil staan. Zo werken we samen met het bestuur van de Stichting De Elshof aan een plan dat het Kulturhus klaar moet maken voor de komende 20 jaar en aan het pad tussen de Woestijnenweg en het Kulturhus (langs de voormalige paardenbak). Ook de Werkgroep Duurzaamheid werkt door aan de verduurzaming van Wijthmen. 

Met vriendelijke groet, 2/2 bericht Hanneke Valkeman – wijkmanager.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten