zaterdag 1 juli 2023

Machtiging contributiegeld Plaatselijk Belang Wijthmen


Hieronder treft u een machtiging voor het contributiegeld die Plaatselijk Belang Wijthmen e.o. toestemming geeft om één keer per jaar, in de maand oktober, het lidmaatschapsgeld van € 5,00 (prijspeil 2023) automatisch van uw rekening af te schrijven. In de ledenvergadering van 11 mei 1998 is ons hiervoor toestemming gegeven door de leden. 

Als u de machtiging tekent, heeft u na afschrijving van € 5,00 van uw rekening, dertig dagen de tijd om dit weer ongedaan te maken. Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit schriftelijk of per mail door te geven aan de penningmeester. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen e.o. 

Anke Marsman (penningmeester) 

Zeisweg 6 8026 PX Zwolle 

pbwijthmen@gmail.com
Geen opmerkingen:

Een reactie posten