maandag 13 september 2021

De Kubus en de ontwikkeling van Wijthmen

De ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente Zwolle, Kreator en Loostad op 2 november 2020 vormde hetstartschot voor de ontwikkeling van             ‘Het Buyten van Zwolle’.

Dit project gaat uit van de bouw van 112 woningen tussen de dorpskern van Wijthmen en de Wijthmenerplas.                 

 Het Kulturhus staat straks pal naast de eerste fase van de nieuwbouw. Behalve aan de basisschool biedt het onderdak aan Plaatselijk Belang, ouderengymnastiek, een klaverjasclub, diverse dorpsevenementen en een viertal sportverenigingen. Buitenschoolse opvang is deels in het Kulturhus gehuisvest en deels elders.

Het bestuur van de Kubus, stichting Catent, voelt zich direct betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuw te bouwen woningen. Samen met direct betrokkenen dragen wij graag bij aan het realiseren van de plannen en de uiteindelijke realisatie. Er zijn groeiprognoses gemaakt die laten zien dat naar de toekomst toe er meer leerlingen naar de Kubus zullen komen. Het is voor de school een grote uitdaging om op die te verwachten groei in te spelen.

Samen met de directie zijn plannen gemaakt om de komende tijd vorm en inhoud te geven aan de betrokkenheid van de Kubus bij de planologische ontwikkeling van Wijthmen. Daarnaast voert het bestuur gesprekken met de directie van BoemBoem om de onderlinge samenwerking te intensiveren. Het doel van deze verkenning moet vooral ook gezien worden als onderdeel van landelijke ontwikkelingen, waarbij de realisatie van integrale kindcentra (IKC), centraal staat. Een heldere en duidelijke doorgaande leer -en begeleidingslijn van kinderen van 0 tot 12 jaar is hierbij het doel. Het realiseren van dit doel in één fysieke omgeving en onder eenduidige aansturing heeft een sterke voorkeur van het Catent bestuur.  


Jan Kroon (links) en Eddy Verrips vormen samen het College van Bestuur van Catent.

Het bestuur van Catent en de medewerkers van de Kubus willen heel graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Wijthmen, waarbij de ontwikkelingen van IKC de Kubus voor ons een prachtige mogelijkheid is om daar vorm en inhoud aan te geven. Dat het IKC ook een onderdeel kan worden van de Elshof en in een nauwe realtie kan komen te staan tot sport -en cultuurvereniging is daarnaast een streven waar wij ons van harte voor in willen blijven zetten.

Eddy Verrips en Jan Kroon (College van Bestuur Catent)  

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten