maandag 13 september 2021

Actualisatie dorpsplan Wijthmen kan beginnen

Al eerder heeft u in De Elshofbode kunnen lezen dat Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW) en Plaatselijk Belang (PB) samen met de gemeente tot de conclusie waren gekomen dat het belangrijk is hethuidige dorpsplan ‘Samen werken aan wonen’ te actualiseren. Gezamenlijk hebben we daarvoor een startnotitie opgesteld. Daarin staat hoe we samen tot dat dorpsplan willen komen, hoe de samenwerking vorm krijgt en ook wat de planning is en de kosten van de actualisatie. Op dinsdag 7 september heeft het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie vastgesteld. Dit houdt in dat het licht nu op groen staat om daadwerkelijk met de actualisatie aan de slag te gaan.

De voorpagina van Dorpsplan Wijthmen, zoals dat in december 2010 unaniem  

 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De identiteit van het meisje spelend in

 het land is na al die jaren ook bekend. Het is Nina Poppe, de inmiddels 18-jarige

 dochter van René en Angeli Poppe.

 


In het geactualiseerde dorpsplan zal aangegeven worden wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendig en levendig Wijthmen waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het krijgt de vorm van een kaart met toelichting over de gewenste ontwikkeling van Wijthmen, met daarin ook een plek voor de sociale infrastructuur en een dorpseigen zorgconcept.

Hanneke Valkeman, Wijkmanager gemeente Zwolle

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten