maandag 13 september 2021

Wijthmen aan zet

Wijthmen is bezig met de voorbereidingen om zijn dorpsplan uit 2010 te actualiseren.

Er zijn vele ontwikkelingen gaande en Wijthmen staat ervoor open om hierop tijdig te anticiperen. De insteek is dat Wijthmen voorwaarden aan haar inwoners blijft bieden voor een goed leven door hun behoefte aan woningen, voorzieningen en infrastructuur te vervullen. Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking tussen stad en platteland en waar mogelijk (of nodig) ook over gebiedsgrenzen heen. Zo ook in Wijthmen!

Identiteit en waarden als basis

Veel dorpen proberen hun identiteit in te zetten om bewoners te binden of bezoekers aan te trekken. Ook zijn er dorpen, die hun identiteit als kompas voor de toekomst gebruiken, als richtlijn voor het ontwikkelen van meer eigenheid of als basis voor verzet tegen beleidsplannen, zoals een dreigende gemeentelijke herindeling. De initiatiefgroep, die zich inzet voor de actualisatie van het dorpsplan, heeft Gert-Jan Hospers uitgenodigd om te kijken naar welke identiteit Wijthmen als plattelandskern heeft (of wil hebben) en welke gezamenlijke waarden daarbij bepalend zijn voor de toekomst (bijv. sociale structuren, cultuurhistorie, natuur, vernieuwing, recreatie, duurzaamheid).

 

 

 Gert-Jan Hospers (hoogleraar Transitie in Stad en Regio) 

gaat 25 september op zoek naar 

de (gewenste) identiteit van plattelandskern Wijthmen.

 

Gert-Jan Hospers is hoogleraar Transitie in Stad en Regio en maakt onderscheid tussen de ‘hardware en de software’ van dorpen. Bij de hardware gaat het om het landschap, de omvang en ligging van het dorp alsook de voorzieningen; bij de software spelen de sociale structuren, mentaliteit van de inwoners, lokale symbolen en de verbondenheid met de woonplaats een rol. Samen bepalen de lokale hard- en software hoe een dorp ervoor staat en welke opgaven er liggen voor de toekomst.

Het voornemen is om op zaterdag 25 september door het dorp en de omgeving te gaan fietsen met een groep van ca. 30 verschillende personen die Wijthmen op een bepaalde manier zullen vertegenwoordigen. Gert-Jan zorgt voor inspiratie en in samenwerking met de initiatiefnemers van het dorpsplan wordt bepaald op welke wijze informatie vanuit de deelnemers wordt opgehaald en in het verdere proces wordt benut. Er zal (ook wegens corona) gefaseerd worden gewerkt: in een later stadium krijgen alle inwoners van Wijthmen de kans om mee te denken. Om de inwoners op het proces te attenderen zet het Plaatselijk Belang voorafgaand de fietstocht op verschillende plekken,  waar nieuwe kansen en mogelijkheden zijn, pointers neer. Met de bedoeling dat in het verloop van het proces zoveel mogelijk inwoners mee denken en ideeën aandragen voor een nieuw dorpsplan.

Samenwerking tussen gemeente en inwoners

Ontwikkelingen hebben invloed op elkaar. De eigen baten centraal stellen kan bijdragen aan schade elders. Maar ook: als een dorp een heldere visie heeft op gewenste ontwikkelingen en deze met elkaar en de gemeente bespreekt, biedt dan kansen op een succesvolle samenwerking! Daarom is een belangrijke vraag hoe overheden en inwoners op basis van wederkerigheid en solidariteit kunnen bijdragen aan een toekomstkrachtig gebied voor iedereen. De

gemeente Zwolle heeft daartoe een startdocument met een gezamenlijk werkproces opgesteld. Daarbij worden belangrijke onderwerpen voor Wijthmen integraal bekeken. Wijthmen is aan zet, waarbij inwoners wordt gevraagd op diverse momenten hun stem te laten horen. Ook bestuurders en ambtenaren worden geïnformeerd en gevraagd hun kennis en kunde zo goed mogelijk in te zetten voor de actualisatie van het Dorpsplan Wijthmen

 

Heidi Mensink adviseert Wijthmen over de actualisatie van het dorpsplan.

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten