maandag 13 september 2021

Verlegging Kroesenallee

In het Dorpsplan Wijthmen is de wens vastgelegd om te onderzoeken of een gedeelte van de Kroesenallee, dat
nu nog door het dorp heen loopt, verlegd zou kunnen worden. Hierdoor zou er geen doorgaand verkeer meer door het dorp rijden.  Eind 2018 hebben we hier onderzoek naar gedaan. Daarbij zijn ook de bewoners  betrokken die te maken zouden gaan krijgen met een verlegde Kroesenallee.

Op het wijkplatform 28 februari 2019 hebben wij de uitkomsten van het onderzoek laten zien. Het onderzoek maakte duidelijk dat een verlegging inpasbaar is.

Na het wijkplatform hebben we de financiële consequenties op een rij gezet. Daarvoor was afstemming nodig met Rijkswaterstaat en de provincie. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De financiering is nu rond. Maar deze gesprekken over de financiering hebben ook geleid tot een aanpassing in het ontwerp.

In de presentatie tijdens het wijkplatform van februari 2019  was een fiets- en voetgangerstunnel opgenomen in de Oude Wythemerweg. De provincie financiert een fietstunnel op die plek niet. Wel op de plek waar de verlegde Kroesenallee aanhaakt op de Heinoseweg, richting de oprit van de N35.  Op die plek maakt de tunnel namelijk onderdeel uit van de snelfietsroute  Zwolle-Heino (de F-35). Voor de provincie is dat belangrijk.

We begrijpen dit standpunt van de provincie, ook omdat de afstanden voor fietsers, afkomstig uit Hoonhorst en Dalfsen die nu de Oude Wijthemerweg rijden, niet heel veel langer worden. Het gaat dan om ongeveer 350m. voor bewoners uit Hoonhorst. Vanuit Dalfsen wordt de fietsroute 600 m langer.

Nu zijn we de besluitvorming door burgemeester en wethouders en de gemeenteraad aan het voorbereiden. Zij beslissen in september over de uitkomsten van de inpassingsstudie. Op 15 juni jl. hebben we de toekomstig aanwonenden hierover geïnformeerd. 

Als de gemeenteraad instemt met de verlegging gaan we aan de slag met de grondverwerving, de wijziging van het bestemmingsplan, met de verdere uitwerking van de tekeningen voor de uitvoering en relevante onderzoeken.

Bijgevoegd nog een impressie van hoe de verlegde Kroesenallee er in vogelvlucht uitziet.

Heinoseweg

Na de besluiten over de Kroesenallee gaan we ook verder met de mogelijke plannen voor herinrichting van de Heinoseweg. Dit doen we als het even kan in samenhang met de actualisatie van het Dorpsplan. Na september 2021 kunnen we u daar meer over vertellen. 

Impressie van de toekomstige situatie als men vanaf de niet-zichtbare viaduct over de nieuwe N35 (vanaf rechts) komt. Automobilisten die uit de richtingen Zwolle en Heino komen en naar Dalfsen willen, hoeven dan niet langer linksaf via de (oude) Heinoseweg voor De Mol langs en door het dorp naar Dalfsen, maar kunnen over de nog aan te leggen rotonde rechtdoor gaan over het nieuwe tracé. Het nieuwe stuk, omringd door bomen, wordt enkele honderden meters verderop aangesloten op de bestaande Kroesenallee. Linksonder (ter oriëntatie) de boerderij met schuren van Henk Kok.

 

 

 


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten