maandag 13 september 2021

Meepraten over onze toekomst

Hoe zal Wijthmen eruit zien in pak 'm beet 2035? En hoe zouden de bewoners willen dat Wijthmen eruit komt te zien? Over deze prangende vragen moeten we praten, als u geïnteresseerd bent. Met elkaar en met externe partijen, die direct betrokken zijn.

Janco Cnossen ontvangt in 2014 Nelleke Vedelaar als Zwolse wethouder van Zorg in de Elshof om over het Wijthmense dorpsconcept te praten. Niet veel later zou Vedelaar landelijk voorzitter van de PvdA worden. 

Op de voorgrond Koen Nijmeijer

 


Ergens in deze speciale Elshofbode, met bijna louter nieuws en informatie over de toekomstige dorpsuitbreiding, schrijft Janco Cnossen in zijn eigen wijze woorden: 'Door allerlei oorzaken (economische crisis, Corona, stikstofproblematiek) is er veel tijd verstreken tussen planvorming en uitvoering (vanaf 2010, red.). En dan veranderen er dingen ten opzichte van de uitgangspunten die er destijds waren. Het betekent niet dat het hele dorpsplan nu weer op de schop moet. Het vraagt wel om een aanvulling (actualisatie) op het huidige dorpsplan. En voor die aanvulling vragen we opnieuw de betrokkenheid van de inwoners van Wijthmen!'

Deze oproep om participatie en inspraak raakt de essentie, zoals Janco dat kan als weinig anderen. Al jarenlang leidt onze zeer betrokken oud-wijkwethouder, zonder enige vorm van eigen belang, met al zijn ervaring ons door een wirwar van weerbarstigheden en talrijke complexe processen, die je bij een plattelandskern van onze omvang niet direct verwacht. In zijn prikkelende bijdrage daagt hij u uit om opnieuw - net als in 2010 - mee te praten.

Cynici mogen constateren, dat er nog steeds geen steen op de andere staat, maar je kunt het ook andersom stellen: ondanks alle tegenslagen wordt er nog steeds met enthousiasme gewerkt aan de toekomst en leefbaarheid. U leest in deze Elshofbode over de stand van zaken en de stappen, die we vanaf nu gaan zetten. Met bijdragen van veel (externe) spelers. Binnenkort komen meer (interne) partijen aan het woord, zoals het Kulturhus, en komen we met nieuws over het dorpszorgconcept. Eindelijk.

                   

Koen Nijmeijer

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten