maandag 13 september 2021

PB Wijthmen sluit zich aan bij Platform Zwolse Wijken

Meepraten kan op verschillende niveaus. Binnen je eigen plattelandskern of dorp. Maar ook in gemeentelijk verband. Bijvoorbeeld over de ingrijpende consequenties van de omgevingsvisie, zeg maar de toekomstplannen van het gemeentebestuur van Zwolle met de stad.

 Het eerste Dorpsplan Wijthmen is in 2010 ontstaan door de inwoners van het begin mee te laten denken en een goede samenwerking met alle inwoners en het gemeentelijk apparaat. Dat willen we nu ook weer. Een soort van interne aangelegenheid.

Maar er zijn ook zaken, die om meer samenspraak met andere wijken vragen, zoals de eerder genoemde omgevingsvisie. Om te zorgen dat de inbreng van inwoners van Wijthmen, Zalne en Herfte ook nu weer vanaf begin meetelt en constructief met  het gemeentebestuur wordt samengewerkt in een groter geheel heeft het Plaatselijk Belang zich aangesloten bij het:

Het Platform Zwolse Wijken is medio 2020 door een aantal wijkverenigingen en stichtingen gestart als reactie op de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Zwolle waarin naar de mening van de wijkverenigingen de inbreng van de Zwollenaren onvoldoende was. Inmiddels hebben veel wijkverenigingen, en ook het Plaatselijk Belang Wijthmen, Herfte en Zalné, zich bij dit Platform aangesloten.

Het Platform vindt dat dat de participatie van de inwoners van Zwolle beter kan en beter moet en is aan de slag gegaan om de wensen voor participatie uit te werken en concreet te maken. Een stuurgroep, waarin ook een vertegenwoordiger van het PB inzit, heeft een visie ontwikkeld hoe de inwoners van Zwolle meer invloed en is hierover in gesprek met de gemeenteraadsleden en de wethouder Michiel van Willegen, die participatie in zijn portefeuille heeft

 

Eko Huisman, voorzitter Plaatselijk Belang Wijthmen

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten