zondag 12 september 2021

Potentieel van het gebied benutten

 Leefbaarheid richt vooral de aandacht op het platteland als woongebied, terwijl het verenigingsleven, werk en bedrijvigheid ook belangrijk zijn om de publieke voorzieningen in stand te houden en inwoners aan Wijthmen te binden. Wie op het platteland woont, is bovendien niet alleen bewoner en consument van de leefomgeving, maar ook producent in en van de plattelandssamenleving. Het begrip ‘toekomstkracht’ wordt gevoed door alle mensen en activiteiten, die bijdragen aan een vitaal, veerkrachtig en levenslustig Wijthmen. Om inwoners te inspireren en bewust te maken van zowel kansen als mogelijke risico’s van woningbouw wordt een compact document gemaakt. Want de krachtige groeispurt van Wijthmen biedt ook de ultieme kans om de leefomgeving te verbeteren en faciliteiten te versterken of toe te voegen. Het dorpsplan wordt alleen een succes als daarover gezamenlijk wordt nagedacht en invulling aan wordt gegeven.

Werkwijze

De voorbereiding op de actualisatie van Dorpsplan Wijthmen 2010 is volop in gang. Naast de uitvoering van het startdocument is het de bedoeling om met werkgroepen rondom toekomstthema’s te gaan werken. Mensen uit Wijthmen met kennis over, ervaring met of interesse voor dat thema, worden uitgedaagd om binnen enkele maanden belangrijke punten uit te werken volgens een vast format. Die input zal, gezamenlijk met de oogst van de Start-voor-de-start-bijeenkomst van de gemeente en de Toekomst Toer, benut worden in de actualisatie van het Dorpsplan Wijthmen 2021-2030. Verder is basisinformatie beschikbaar o.a. doordat een visie op het Kulturhus, wonen-met-zorg, voetbal en onderwijs al eens nader in beeld zijn gebracht.

Heidi Mensink (Stimuland - adviseur van het platteland)

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten